Συνδιοργάνωση σεμιναρίου από Χρηματιστήριο Αθηνών και EBRD

xrimatistirio

Ξεκίνησαν οι θετικές επιρροές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την από κοινού διοργάνωση σεμιναρίου μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών στο χώρο του Χρηματιστηρίου με θέμα: “The capital market touch” – Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και έργων. Τάσεις εργαλεία και λύσεις. Προσέλκυση διαθέσιμης διεθνούς ρευστότητας μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ώστε να αναδειχθούν οι διαθέσιμες λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία αυτή, ο Διευθυντής της EBRD κος Andre Kuusvek κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης 1 Μαρτίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα κυριότερα σημεία που αναδείχθηκαν από τη χθεσινή συνάντηση ήταν:

Η νέα τάση χρηματοδότησης επιχειρήσεων και αναπτυξιακών έργων από τις κεφαλαιαγορές.

Η διαθεσιμότητα επενδυτικών κεφαλαίων από το διεθνές περιβάλλον εφόσον τηρούνται αρχές διαφάνειας, εταιρικής διακυβέρνησης και επαρκούς ελεύθερης διασποράς.

Η ευρεία χρήση των Listed Private Equities/Listed Funds για τη χρηματοδότηση ΜμΕ καθώς και νεοφυών, καινοτόμων και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η ετοιμότητα της τοπικής χρηματιστηριακής αγοράς για την υλοποίηση διεθνώς αποδεκτών χρηματοδοτικών λύσεων.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με την παρουσίαση – ομιλία της Dr Daniela Peterhoff – Partner, Head of Market Infrastructure, Oliver Wyman με θέμα: “Τάσεις στη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρώπη και διεθνώς. Πώς οι εταιρίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις χρηματιστηριακές αγορές στην εξεύρεση κεφαλαίων;”

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με θέμα “Πώς οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω του Χρηματιστηρίου;”. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κος Andre Kuusvek – Director, Local Currency and Capital Markets Development (LC2), EBRD, ο κος Cedric Pacheco, Associate, Growth, AFME και η κα Daniela Peterhoff – Partner, Head of Market Infrastructure. Ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από την κα Γεωργία Μουρλά, Διευθύντρια Εισηγμένων Εταιριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ξεκίνησε με την ομιλία του Dr. Michel Degosciu – Founding Partner, LPX AG με θέμα: “Το χρηματοδοτικό εργαλείο των Listed Private Equities/Listed Fund για εταιρίες και έργα υποδομών”.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν ο κος Russell Healey – Partner, Foresight Group, ο κος John Newlands – Head of Investment Companies Research, Brewin Dolphin Limited, ο κος Nicola Redi, Ph.D – Investment Director, Vertis SGR S.p.A. και ο κος Hannes Takacs – Associate Director, Local Currency and Capital Markets Development (LC2), EBRD. Το θέμα της συζήτησης ήταν: “Η χρήση των Listed Private Equity/Listed Funds και των Ομολόγων Έργων στη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Έργων”. Συντονιστής στη συζήτηση ήταν ο κος Νίκος Πορφύρης, Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE