Στο 9,4% το έλλειμμα του 2011

Τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2008‐2011 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2011, εκτιμάται στα 19,7 δις ευρώ ή στο 9,4% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,7 δις ευρώ, (170,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Τα στοιχεία, όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίστηκαν στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), για τη δεύτερη κοινοποίηση του έτους 2012 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως ισχύει.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα της περιόδου 2008‐2011.

SHARE