ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΛΒΕΤΩΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 51% ΤΗΣ FOLLIE-FOLLIE

Στους Ελβετούς της Dufry AG θα μεταβιβάσει το 51% των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών η Folli – Follie βάζοντας στα ταμεία της 200,5 εκατ. ευρώ αλλά κυρίως θα απαλλαχθεί από δάνεια 335 εκατ. ευρώ που βαρύνουν.

τον συγκεκριμένο κλάδο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Folli – Follie υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αφορολογήτων ειδών στην ελβετική Dufry AG.

Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υπογραφείσας συμφωνίας, η Folli Follie Group θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική του ομίλου.

Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου 335 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικό πρόγραμμα ομολογιακού δανείου.

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία.

SHARE