Σελόντα: Νέοι Διευθυντές Οικονομικού και Διοικητικού

H εταιρεία «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ανακοίνωσε ότι από 01.06.2017 ο κ. Θανάσης Πραχάλης αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) του Ομίλου Σελόντα και ο κ. Χρήστος Γιαρλέλης τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή του Ομίλου Σελόντα.

SHARE