ΣΕΒ: Η ελάφρυνση χρέους δεν μπορεί να σώσει την οικονομία – Απαιτούνται επενδύσεις

«Η όποια ελάφρυνση χρέους δεν μπορεί να σώσει την οικονομία ούτε η υποτίμηση του νομίσματος. Απαιτείται η προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία επιχειρήσεων που παράγουν, διεθνώς, ανταγωνιστικά προϊόντα και αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, που η υλοποίησή τους καθυστερεί απελπιστικά. Έτσι, χάνονται οι ευκαιρίες και η ανεργία παραμένει στα ύψη»,  επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.  

Παράλληλα προειδοποιεί για τον κίνδυνο η ανεργία να μείνει σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια.

«Η οικονομία δεν σώζεται με προσωρινές ελαφρύνσεις εκατομμυρίων που μεταθέτουν τη δημοσιονομική προσαρμογή στο μέλλον. Η οικονομία χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων και, προς αυτήν την κατεύθυνση, η οικονομική πολιτική πρέπει να στραφεί» τονίζει ο Σύνδεσμος. «Όσοι ισχυρίζονται, προσθέτει ότι μία υποτίμηση του νομίσματος μπορεί να εξισορροπήσει το παραγωγικό πρότυπο, ώστε να επιστρέψει η οικονομία στην κανονικότητα της ανάπτυξης και σε χαμηλή ανεργία, δεν λαμβάνουν υπόψη τη χαμηλή τεχνολογική πολυπλοκότητα της παραγωγικής δομής της χώρας, που εμποδίζει την ταχεία επέκταση των εξαγωγών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Και, βεβαίως, ο πληθωρισμός που θα φέρει η υποτίμηση (εκτός και αν μπορούν να ελεγχθούν οι μισθολογικές αναπροσαρμογές) θα τείνει να εξουδετερώνει την επιθυμητή αύξηση των σχετικών τιμών στους εξωστρεφείς κλάδους. Συνεπώς, δεν είναι σίγουρο ότι η υποτίμηση μπορεί να φέρει την επιθυμητή αύξηση των σχετικών τιμών των εξωστρεφών κλάδων, αλλά ακόμη και, αν αυτό ήταν δυνατό, δεν είναι εύκολο η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να προκαλέσει την επέκταση των εξαγωγικών κλάδων και τη συνεπαγόμενη αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής της οικονομίας».
Ο ΣΕΒ τονίζει, τέλος ότι η απασχόληση συνεχίζει να έχει καλή πορεία, «παρά την εκ νέου αποδυνάμωση των εξαγωγών, από την άλλη, ωστόσο, το πολιτικό ρίσκο και η υπερφορολόγηση δείχνουν στο ταλέντο που έχει η χώρα μας το δρόμο της ξενιτιάς». Το φαινόμενο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, λαμβάνει πλέον τέτοιες διαστάσεις που τίθεται επιτακτικά ζήτημα προσέλκυσης και διακράτησης του παραγωγικού ταλέντου στη χώρα μας.

SHARE