Σαράντης: Αύξηση καθαρών κερδών το 2016 – Έφτασαν τα 24,5 εκατ. ευρώ

Στα 24,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Σαράντη για το 2016, σημειώνοντας αύξηση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το 2016 αποτελεί για τον Όμιλο Σαράντη άλλη μία χρονιά η οποία επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια, ο Όμιλος συνεχίζει να ευημερεί επιδεικνύοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές.

Τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του Ομίλου συνίστανται αφενός στην βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και στα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας και που εν τέλει συντελούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων του και στην περαιτέρω ενδυνάμωσή της παρουσίας του στα κανάλια διανομής του, αφετέρου δε στην ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και στην αξιοποίηση καινοτομιών, ενέργειες εναρμονισμένες με τους στόχους του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από διψήφια αύξηση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Σε συνέπεια με τις στρατηγικές του κατευθύνσεις, επιτεύχθηκε αύξηση στα περιθώρια κέρδους, διατήρηση της καθαρής ταμειακής θέσης και βελτίωση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2016 ανήλθαν σε € 329,02 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 278,76
εκ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,03%. Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων της τάξης του 16,77% στα €119,76 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 18,76% στα €209,26 εκ. από €176,20 εκ. πέρυσι.

Σημαντική είναι η πορεία του Ομίλου ακόμα και εξαιρώντας τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς επιτεύχθηκε άνοδος πωλήσεων ύψους 11,6% συγκριτικά με το 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών
δαπανών και του κόστους παραγωγής καθώς και την αξιοποίηση των συνεργειών οδηγήσαν σε διψήφια
αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή και βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Αναλυτικότερα τα δημοσιευμένα μεγέθη:

-Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,66% στα €35,92 εκ. από €29,77 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,92% από 10,68% το 2015.

-Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €31,52 εκ. από €26,04 εκ. το 2015, αυξημένα κατά 21,03% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,58% από 9,34% την περυσινή χρήση.

-Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 19,35% στα €28,84 εκ. από €24,16 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 8,76% από 8,67% το 2015.

– Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 23,95% σε €24,52 εκ. από €19,78 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,45% από 7,10% το 2015.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2016, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ποσού 5,5 εκ. ευρώ (0,16 ευρώ ανά μετοχή). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του του 2016 ανέρχεται σε €7,05 εκ.

Η διοίκηση θα συνεχίσει να εκτελεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο συνίσταται τόσο στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, όσο και στην αναζήτηση εξαγορών ικανών να επιφέρουν προστιθέμενη αξία, υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Οι προτεραιότητές μας συνεχίζουν να αφορούν στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας και στην δημιουργία επιπλέον ελεύθερων ταμειακών ροών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κοιτάζοντας το 2017, η διοίκηση παραμένει επιφυλακτική εξ αιτίας των οικονομικών και πολιτικώνεξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και αισιόδοξη αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου.

Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2017 την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,1750 ευρώ ανά μετοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

SHARE