Ρύθμιση δανείων από τη Sanyo

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της θυγατρικής εταιρείας Sanyo Τηλεπικοινωνιακή Εμπορική με την Τράπεζα Πειραιώς για μέρος του δανεισμού της, στο πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης των τραπεζικών δανείων του ομίλου Sanyo Ελλάς Συμμετοχική. Ειδικότερα, υπογράφτηκε η τροποποίηση των όρων του από 2007 προγράμματος ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου 4.350.000 ευρώ με ομολογιούχους την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι νέοι όροι του δανείου, οι οποίοι περιλαμβάνουν και περίοδο χάριτος για εξόφληση δόσεων μέχρι 30/6/2013, είναι τέτοιοι που με τα σημερινά δεδομένα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή του.

SHARE