Προεκλογικό σκάνδαλο 716.000 ευρώ για ανάπτυξη portal
Στην ένωση εταιρειών Velti – iKnowHow ανέθεσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ανάπτυξη
ενιαίας διαδικτυακής πύλης (portal) ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ασφαλείας και ολοκλή-
ρωσης συστημάτων. Ο διαγωνισμός που ήταν σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο με αρχικό προϋπολογισμό 932.000, τελικά ολοκληρώθηκε με διαθέσιμο πλέον budget στα 716.113
ευρώ. Στόχος της ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παροχή μίας ευρείας γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους αγρότες /πολίτες αλλά και σε όσους ανήκουν στον αγροτικό τομέα.

SHARE