Πραγματοποιήθηκε το Annual Sustainability Summit 2017

Το  Annual Sustainability Summit 2017 με τίτλο Sustainability: The New Business Enabler” πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Royal Olympic Hotel από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence – CSE).

Στην εκδήλωση οι ομιλητές:

 • Shinavi Rajpal, Deputy Director GRI (Global Reporting Initiative),
 • Δημήτριος Γκατσώνης, CEO Aυτοκινητόδρομος Αιγαίου,
 • Όλγα Μάνου, διευθύντρια Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης Μύλοι Λούλη,
 • Νεκταρία Μητράκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας CocaCola Hellas,
 • Βασίλης Καρακούσης, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Αειφορίας ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και
 • Eric Soderquist, Academic Director, MBA International Program (ΟΠΑ)

περιέγραψαν τις νέες τάσεις και πώς η στρατηγική για την Εταιρική Υπευθυνότητα μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο,  τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον, και μάλιστα μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Στην διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές  και διεθνείς τάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση για σημαντικά θέματα σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες στελέχη Επιχειρήσεων, καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο  Nίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE), Επισκέπτης Καθηγητής, MBA International Program (ΟΠΑ), ο οποίος δήλωσε ότι «απώτερος στόχος του ετήσιου αυτού συνεδρίου είναι  να υπάρχει καλύτερη σύνδεση, ανταλλαγή απόψεων και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων σε ένα σημαντικό θέμα για το παρών και  μέλλον  όπως αυτό της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αποδόθηκαν διακρίσεις σε εταιρείες και πρόσωπα που ανέλαβαν αξιόλογες πρωτοβουλίες στο χώρο της  Κοινωνικής Ευθύνης κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι εταιρίες:

 • Pfizer για τη «Συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου και τη συνεργασία με την ελληνική ομάδα διάσωσης στο πρόγραμμα ΑΙΓΕΑΣ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» ,
 • Αττικές Διαδρομές Α.Ε. για την «Ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής ασφάλειας» ,
 • ΟΠΑΠ Α.Ε. για την πρωτοβουλία «Παίξε Υπεύθυνα» ,
 • Όμιλος Eurobank για το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία»,
 • WIND Ελλάς για την προσφορά «4G Δικτύο στην Ανάφη»,
 • ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για την «Προσφορά στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ»,
 • Public για τη «Στήριξη του ΕΛΙΖΑ κατά της Κακοποίησης του Παιδιού»,
 • LAMDA Development S.A. για τη «Διαχρονική παροχή χώρων στις εγκαταστάσεις για την διοργάνωση ενεργειών φορέων και ΜΚΟ»,

καθώς και η κα Σοφία Εμμανουήλ, δημοσιογράφος για τη «Διαχρονική Δημοσιογραφική κάλυψη των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας».

SHARE