Ποιοι και πόσα χρωστάνε σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ

χρέη-οφειλές

Αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές του Δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, επειτα από ερώτηση που κατατέθη από τον βουλευτή των βουλευτή των Ανεξ. Ελλήνων Δημήτρη Καμμένο.

Ο κ. Δημήτρης Καμμένος ζήτησε να ενημερωθεί για τις κινήσεις που θα προχωρήσει το αρμόδιο υπουργείο για την είσπραξη των οφειλών όπως και επίσης ποιοι και πόσοι από τους μεγαλοοφειλέτες ανήκουν στον Δημόσιο τομέα και πόσοι στον Ιδιωτικό και αν έχουν ασκηθεί διώξεις σε μεγαλοοφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει με κάποιο τρόπο τις οφειλές τους.

Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γίνεται γνωστό ότι:

 • οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα είναι εννέα, με συνολικό ποσό οφειλής 53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.
 • οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.393, με συνολικό ποσό οφειλής 4.957.804.012 ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, και αφορούν τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

 • Δημόσιο: οφειλέτες 9 – σύνολο οφειλής 53.355.161 ευρώ
 • Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 44 – σύνολο οφειλής 699.350.703 ευρώ
 • Ιδιωτικά: οφειλέτες 952 – σύνολο οφειλής 2.631.950.790 ευρώ
 • Σύνολο: οφειλέτες 1.005 – σύνολο οφειλής 3.384.656.654

Οι οφειλέτες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

 • Δημόσιο: οφειλέτες 0 – σύνολο οφειλής 0
 • Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 22 – σύνολο οφειλής 99.800.490 ευρώ
 • Ιδιωτικά: οφειλέτες 441 – σύνολο οφειλής 2.325.853.222 ευρώ
 • Σύνολο: οφειλέτες 463 – σύνολο οφειλής 2.425.653.712 ευρώ

Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Εξηγεί επίσης ότι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τα εισπρακτικά μέτρα στις οφειλές που πρέπει να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων.

Ο κ. Πετρόπουλος σημειώνει ότι από τη 1 Νοεμβρίου 2015 λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά οιουδήποτε οφειλέτη ΚΕΑΟ με ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές μη υπαχθείσες σε καθεστώς ρύθμισης κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής μεν, εμφατικά και κατά προτεραιότητα δε, για τις σημαντικού ύψους μη διασφαλισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι καταβολές ποσών έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών από τους οφειλέτες ΚΕΑΟ, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό καθεστώς ενεργής ρύθμισης, αξιολογείται θετικά από την υπηρεσία, ενισχύοντας το προφίλ του οφειλέτη, και καθυστερώντας (όχι αναστέλλοντας), κατά συνέπεια, την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι εν λόγω καταβολές:

 1. πραγματοποιούνται τακτικά, πχ μηνιαίως,
 2. αφορούν ποσά μικρότερα μεν από την προκύπτουσα σε περίπτωση ρύθμισης μηνιαία δόση, ικανού μεγέθους δε, αναλογικά με το ύψος της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και
 3. συνδυάζονται με την ταυτόχρονη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο υφυπουργός θυμίζει ότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών, οι οποίες δεν αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασκείται κατά των εργοδοτών/οφειλετών του από τις αρμόδιες κατά τόπους εισαγγελικές αρχές για κάθε πράξη εισφορών η οποία υπερβαίνει σε κύρια εισφορά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Για το εάν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές της τάξης των 5.000 ευρώ, ο υφυπουργός αναφέρει ότι για τον καθορισμό της προτεραιότητας για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της ΓΓΠΣ, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κλπ.

SHARE