ΠΛΑΙΣΙΟ: Παράδειγμα προς μίμηση

Στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου της Πλαίσιο διαμορφώθηκαν στα 5,0 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,6% από την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση των εξόδων κατά 10,4% σε συνδυασμό με τη διατήρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους συντέλεσαν στην αύξηση της κερδοφορίας κατά 19,6%.

Σημαντικός συντελεστής για την αύξηση της κερδοφορίας είναι και η μείωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των brands Turbo-X, Q Connect, Sentio, @work και Doop.

Η υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα 41,8 εκ. ευρώ, δανεισμός 18,6 εκ. ευρώ) και οι ισχυρές προβλέψεις διασφαλίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ομίλου. Οι πωλήσεις του ομίλου διαμοφώθηκαν στα 203,1 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 11,4% από το περυσινό αντίστοιχο εννεάμηνο.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζομένους, δίχως να έχει προβεί σε υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, μειώσεις μισθών ή μαζικές απολύσεις.

SHARE