Παπασπύρου: Οι τραπεζικές συγχωνεύσεις δεν είναι πανάκεια

Οι συγχωνεύσεις δεν είναι πανάκεια ωστόσο δημιουργούν καλύτερες συνθήκες σε επίπεδο διοίκησης και περιορισμού του κόστους. Αυτό δήλωσε ο Σπύρος Παπασπύρου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, στην ομιλία του στο 11ο ετήσιο τραπεζικό συνέδριο Bank Management που πραγματοποιείται σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχψείο της Αθήνας.

Η έλλειψη ρευστότητας και η αποφυγή δανεισμού είναι βασικά στοιχεία της σημερινής αγοράς παρόλα αυτά οι τράπεζες έχουν να δώσουν στους ιδιώτες αλλά αυτοί δεν έρχονται να πάρουν χρήματα λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον, πρόσθεσε ο Σπ. Παπασπύρου, σημειώνοντας ότι η μείωση δανεισμού από μέρους των τραπεζών, αφορά κυρίως στις επιχειρήσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι το deleveraging που συντελείται με μείωση των πιστώσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων των μεταχρονολογημένων επιταγών και όλο αυτό το κλίμα οδηγεί σε μείωση των τραπεζικών εσόδων.

Επίσης, ο Σπ. Παπασπύρου επισήμανε τις λύσεις στην αναζήτηση ενός βιώσιμου μοντέλου για την τραπεζική ιδιωτών στην Ελλάδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το downsizing με στόχευση σε μικρότερες ομάδες πελατών, η αξιοποίηση νέων τάσεων όπως το online banking και τα smartphones, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και το financial planning, η ανάπτυξη online υπηρεσιών και η εφαρμογή τους σε όλα τα κανάλια διανομής, και κυρίως, το outsourcing, όπου όπως ο ίδιος υπογράμμισε, στην Ελλάδα αφορά σε μόνο το 10% των συνολικών εργασιών, ενώ στην Ευρώπη αγγίζει το 70%.

Τέλος, ο Σπ. Παπασπύρου χαρακτήρισε την αύξηση του κόστους κεφαλαίου ως βασικό πρόβλημα των τραπεζών, καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν αποδόσεις που θα καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου των μετόχων μιας τράπεζας.

SHARE