Νέα προθεσμιακή κατάθεση «Emporiki Εγώ Επιλέγω»

Το προϊόν «Εγώ Επιλέγω» είναι η νέα 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση της Εμπορικής Τράπεζας με επιτόκιο που φτάνει έως και 5,25% για ποσά άνω των €50.000.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η μοναδική προθεσμιακή κατάθεση στην αγορά που προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του συνόλου των καθαρών τόκων την ημερομηνία που θα επιλέξει ο πελάτης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Επιπλέον, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την ημερομηνία αυτή, πριν την καταβολή των τόκων, όσες φορές το επιθυμεί επωφελούμενος από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Για παράδειγμα, σε κατάθεση €100.000 στο προϊόν, το συνολικό μεικτό προ φόρων ποσό τόκων που αναλογεί είναι €5.250 και το καθαρό είναι €4.725, το οποίο καταβάλλεται την ημερομηνία που θα επιλέξει ο πελάτης στη διάρκεια της κατάθεσης.

Παραμένοντας συνεπής στο κεντρικό της μήνυμα «Πραγματικές λύσεις για πραγματικές ανάγκες», η Εμπορική Τράπεζα ανταποκρίνεται άμεσα και με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών, προσαρμόζοντας ανάλογα τα προϊόντα της για την πληρέστερη κάλυψή τους.

Με το συγκεκριμένο προϊόν, η Εμπορική Τράπεζα προσφέρει μια ακόμη ελκυστική επενδυτική λύση, που εξασφαλίζει ένα σημαντικό επιπλέον εισόδημα στον Έλληνα αποταμιευτή, εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας, στο www.emporiki.gr ή στα τηλέφωνα 801 11 11 247 από σταθερό και 210 6505000 από κινητό ή από το εξωτερικό.

SHARE