Μυτιληναίος: Νέα εποχή – Επενδύσεις προς όφελος των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας

Η έγκριση του εταιρικού μετασχηματισμού από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Μυτιληναίος και ΜΕΤΚΑ επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών για τη δημιουργία της νέας εταιρείας.

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, με οικονομική ισχύ και στιβαρό ισολογισμό, θα επωφεληθεί από ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία και σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις, που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, προς όφελος των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.

Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης απομένουν πλέον οι απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η αυξημένη πλειοψηφία έγκρισης στις ιστορικού χαρακτήρα Γενικές Συνελεύσεις αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των μετόχων στο σχέδιο του εταιρικού μετασχηματισμού. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζεται τόσο από την ιστορικά υψηλή απαρτία, όσο και από το γεγονός ότι και οι μέτοχοι μειοψηφίας κατά πλειοψηφία υποστήριξαν τον εταιρικό μετασχηματισμό.

Η εμπιστοσύνη τους μας δεσμεύει να επιτύχουμε τους στόχους μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE