Μεταναστεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Με την επιχειρηματική μετανάστευση ασχολείται η νέα έρευνα του

Αθήνα 9.84. Περισσότερες από 1.500 (ΑΕ και ΕΠΕ) μεταποίησης και

υπηρεσιών έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε γειτονικές μας χώρες.

Παλαιότερα μόνο η ναυτιλία ήταν παγκόσμιος παίκτης χωρίς πατρίδα

και έδρα. Τώρα πλέον, όλοι οι επιχειρηματίες από «πολίτες του τόπου

μας», σκέπτονται να γίνουν «πολίτες του κάθε τόπου» ιδίως εκεί, που

προωθείται με ομαλό τρόπο η οικονομική δραστηριότητα, αναζητώντας

την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και όχι τον μαρασμό

της. Ίσως μάλιστα να είναι περισσότεροι αυτοί που το θέλουν και

το σκέπτονται, λιγότεροι ωστόσο αυτοί που μπορούν σήμερα να το

τολμήσουν.

Στο σύνολο τους οι εταιρίες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό

πλησιάζουν τις 3.000, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται οι εισηγμένες

εταιρίες και οι πολυεθνικές. Μάλιστα ο αριθμός αυτός τον Σεπτέμβριο

του 2011 ήταν στις 2.000, παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση 50%.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης

Κορκίδης, μιλώντας στην Χριστιάννα Κούσιου τονίζει ότι ο βασικός

λόγος της μετανάστευσης των επιχειρήσεων είναι η υψηλή φορολογία

στην χώρα μας , αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς.

Επίσης ο κ. Κορκίδης κάνει λόγοι για αιμορραγία στην ελληνική

οικονομία η οποία ξεπερνάει τα 5.5 δις ευρώ.

Πηγή: www.athina984.gr

SHARE