ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΔΟΛ-MEGA

Ζημιές, αύξηση δανείων, πτώση διαφημίσεων και απολύσεις είναι το τετράπτυχο από τους δύο πρώτους ισολογισμούς εισηγμένων εκδοτικών επιχειρήσεων για την χρήση του 2011. Μόνο δύο εταιρείες εμφάνισαν συνολικές ζημιές 57, 3 εκατ. ευρώ. Ο…
Τηλέτυπος (ΜEGA) παρουσίασε ζημιές 20,4 εκατ. ευρώ από 27,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 90,5 εκατ. ευρώ από 112,1 εκατ. ευρώ το 2010. Η εταιρεία αύξησε τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της σε 62,6 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 33,5 εκατ. ευρώ από 34,6 εκατ. ευρώ.

Οι δε χρεωστικοί τόκοι του MEGA έφθασαν τα 9 εκατ. ευρώ από 7,4 εκατ. ευρώ δείχνοντας την τεράστια επιβάρυνση. Οι απαιτήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν σε 35, 8 εκατ. ευρώ από 24,7 εκατ. ευρώ. Η μετοχή του Τηλέτυπου παραμένει σε επιτήρηση λόγω των ζημιών.

Στο ταμείο στο τέλος της χρήσης υπήρχαν 14,4 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον, όμως, σημείο του ισολογισμού είναι το γεγονός ότι, στην Κυπριακή θυγατρική της Τηλέτυπος διανεμήθηκε μέρισμα 24 εκατ. ευρώ για το 2010, ενώ για το 2011 αποφασίστηκε προμέρισμα 4,6 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του χρόνου ο όμιλος του Μega απασχολούσε προσωπικό 601 ανθρώπων από 628 του 2010.

ΔΟΛ : Ζημιές 36,2 εκατ. ευρώ.

Μείωσε τις ζημιές μετά φόρων στα 36,2 εκατ. ευρώ από 46,9 εκατ. ευρώ το 2010 ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 125,8 εκατ. ευρώ από 201,1 εκατ. ευρώ το 2010. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε στα 93,7 εκατ. ευρώ από 77 εκατ ευρώ το 2010, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 38,3 εκατ. ευρώ από 51 εκατ. ευρώ το 2010.

Βελτίωση εμφανίζεται στις απαιτήσεις του ΔΟΛ καθώς ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ από 65,9 εκατ. ευρώ το 2010. Στο ταμείο της εταιρείας υπήρχαν μόλις 2,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του χρόνου. Το προσωπικό του Ομίλου μειώθηκε σε 596 ανθρώπους από 621 την χρήση του 2011.

SHARE