Κύπρος: Έρευνα για την κρατική στήριξη των τραπεζών

Στον οίκο Alvarez and Marsal (A&M) ανέθεσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση της, τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο τράπεζες που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν ζητήσει κρατική στήριξη.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζονται οι τράπεζες, αλλά αναφέρεται ότι η έρευνα, η οποία αρχίζει σήμερα, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 24 του Νόμου περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του άρθρου 26(2) του Νόμου περί Τραπεζικών Εργασιών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η έρευνα θα διασαφηνίσει και θα συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην παρούσα δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις προς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα, προστίθεται.

Η Α&Μ είναι διεθνής οίκος παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών με ειδίκευση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διερευνητικές υπηρεσίες, βελτίωση αποδοτικότητας και ενδιάμεση διαχείριση. Η Α&Μ παρέχει εξειδικευμένες επιχειρησιακές, συμβουλευτικές και επαγγελματικές συμβουλές περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και ιδρυμάτων παγκοσμίως , όπως της Ιρλανδίας, Ελλάδας και Ισπανίας.

SHARE