Κέρδη για την Γερμανική BDF στην Ελλάδα

Με σημαντική αύξηση της προ φορών κερδοφορίας της και των πωλήσεών της έκλεισε η οικονομική χρήση 2011 για την Beiersdorf Hellas. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας αύξηση 132,4%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει άνοδο 7,16% και να διαμορφώνεται σε 60 εκατ. ευρώ από 55,7 εκατ. ευρώ το 2010. Παράλληλα μείωσε κατά 3,62% τα έξοδα λειτουργίας της, στα 35 εκατ. ευρώ από 36,2 εκατ. ευρώ το 2010. Να λοιπόν που υπάρχουν και κάποιοι Γερμανοί που κερδίζουν στην Ελλάδα. Αρκεί φυσικά να κρατούν τις τιμές χαμηλά και η άνοδος κερδών να μην σημαίνει επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών.

SHARE