Ιονική Ξενοδοχειακή: Αύξηση κερδών στα 2,2 εκατ. ευρώ το 2015

hiltonΒελτιώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ιονικής Ξενοδοχειακής το 2015, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται στα 29,8 εκατ. ευρώ, έναντι 28,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα επίσης από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.

Το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. πέρυσι, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

Όπως σημειώνει η εταιρία, καθώς η θετική πορεία του τουριστικού ρεύματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία του ξενοδοχείου ωφελήθηκε από την βελτίωση της πληρότητας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου.

 

SHARE