Η θέση της Lead Finance για την εταιρεία Πετζετάκις

Η τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας Πετζετάκις, υπαγορευμένη από το βασικό της μέτοχο, αναδεικνύει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τις αιτίες, για τις οποίες μια εταιρεία με την ιστορία της Πετζετάκις και την κάποτε κυριαρχική θέση της στη διεθνή αγορά έχει οδηγηθεί στη δεινή κατάσταση, που βρίσκεται σήμερα.

Η Lead Finance, επιβεβαιώνοντας τη φήμη και την αξιοπιστία της ως χρηματοοικονομικού συμβούλου, κατόρθωσε, απολύτως μέσα στα χρονικά πλαίσια της σύμβασής της, να καταλήξει με το σύνολο των ομολογιούχων δανειστών της Πετζετάκις σε συμφωνία επί όλων των βασικών σημείων λύσης αναδιάρθρωσης, η οποία μειώνει το δανεισμό της μητρικής εταιρείας από 132 εκατομμύρια Ευρώ σε μόλις 12,5 εκατομμύρια! Η λύση αυτή αποτυπώθηκε αφενός σε Επιστολή Προθέσεως (Letter of Intent), που υπέγραψαν όλες οι Ελληνικές Τράπεζες, και αφετέρου σε οριστική Συμφωνία Πώλησης και Μεταβίβασης Ομολόγων (Bond Sale and Transfer Agreement), ονομαστικής αξίας 89 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των ξένων ομολογιούχων της Πετζετάκις και Αμερικανού επενδυτή (Northeast Management Partners), τον οποίο βρήκε η Lead Finance.

Το «ευχαριστώ» για τα παραπάνω ήταν μία παντελώς αυθαίρετη και παράνομη καταγγελία της σύμβασης της Lead Finance, με μοναδικό σκοπό τη μεταβίβαση της επιτευχθείσης από εμάς συμφωνίας σε νέο επενδυτή, επιλογής του βασικού μετόχου της Πετζετάκις.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω, ποιος τιμά τις συμφωνίες του, φέρνοντας ουσιαστικό αποτέλεσμα και ποιος προβαίνει σε αδόκητους «ζογκλερισμούς» την ώρα που η εταιρεία βυθίζεται, συμπαρασύροντας πλήθος πιστωτών και εργαζομένων της.

Η συκοφάντηση της Lead Finance και του αμερικανού επενδυτή που προτείναμε, μπορεί να στηρίζει την αθέμιτη πρόθεση του βασικού μετόχου της Πετζετάκις να μην καταβάλει οφειλόμενες αμοιβές, αλλά δεν προστατεύει ούτε τη διοίκηση του Ομίλου, ούτε το βασικό μέτοχο από την ατομική ευθύνη που θα έχουν σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, η οποία, εάν δεν ολοκληρωθεί άμεσα η λύση που εμείς προτείναμε, φαίνεται αναπόφευκτη.

SHARE