Ζημιές 25 εκατ. ευρώ “έχασαν” Creta Farm, Υφαντής, Νίκας

Ζημιές 25 εκατ. ευρώ «έχασαν» την περυσινή χρονιά οι τρεις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίες της χώρας, Creta Farm, Υφαντής και Νίκας, ως αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε φθηνότερες κατηγορίες προϊόντων και του μπαράζ των εμπορικών προσφορών με κύριο άξονα την μείωση των τιμών, στο σύνολο σχεδόν των brands που διαθέτουν στην αγορά.

Συνολικά, οι τρεις «μεγάλοι» του κλάδου πραγματοποίησαν πέρυσι πωλήσεις 246 εκατ. ευρώ έναντι 271 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένες δηλαδή κατά 9%, με την κερδοφορία –ιδιαίτερα στην Ελλάδα– να αποτελεί ζητούμενο, κάτι που οδήγησε σχεδόν αναγκαστικά στην επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως τα τυροκομικά (Creta Farm) και τα κατεψυγμένα τρόφιμα (Υφαντής).

Βάσει πωλήσεων, η Creta Farm παραμένει η μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς. Στην Ελλάδα πραγματοποίησε πέρυσι τζίρο 97 εκατ. ευρώ (από 99 εκατ. ευρώ το 2010) αλλά κέρδη προ φόρων μόλις 198 χιλ. ευρώ (από κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ το 2010). Μεταξύ των τριών εταιρειών, διαθέτει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αγορές του εξωτερικό, έχοντας προχωρήσει στη σύσταση κοινοπραξιών και θυγατρικών σε Ισπανία, Σουηδία, ΗΠΑ, Κύπρο και Ιταλία.

Η επέκταση, όμως, σε νέες αγορές δεν έχει ακόμη συνοδευτεί με αύξηση των εσόδων του ομίλου. Πέρυσι σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 101 εκατ. ευρώ έναντι 105 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικά, από την Ελλάδα πέρυσι προήλθε το 96,7% του κύκλου εργασιών, με την Κύπρο (πωλήσεις 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2010) να ακολουθεί. Στην Ισπανία πέρυσι έγιναν πωλήσεις 660 χιλ. ευρώ (με σημαντική αύξηση έναντι του 2010), στην Αμερική – εγχείρημα το οποίο όχι μόνον δεν αποδίδει αλλά επιβάρυνε σημαντικά τα αποτελέσματα –τα έσοδα έφθασαν τις 885 χιλ. ευρώ και στη Σουηδία τις 325 χιλ. ευρώ.

Πέρυσι αυξήθηκαν και οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, στα 51,4 εκατ. ευρώ, από 46 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε επίπεδο ομίλου στα 151 εκατ. ευρώ, από 140 εκατ. ευρώ το 2010, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να υποχωρεί στα 51 εκατ. ευρώ, από 61 εκατ. ευρώ. Το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο του τραπεζικού δανεισμού ανήλθε το 2011 σε 5,4% για τη χρήση 2011 έναντι 4,2% της χρήσης 2010. Στη λογιστική κατάσταση του 2011 ο όμιλος αναφέρει πως επιδιώκει την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και ήδη βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Απώλειες

Τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των τριών εμφανίζει η Π.Γ. Νίκας. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών στην περυσινή χρήση μειώθηκε κατά 20,3% και διαμορφώθηκε σε 69,3 εκατ. ευρώ έναντι 87 εκατ. ευρώ το 2010. Το μικτό κέρδος παρουσίασε ανάλογη πορεία και μειώθηκε κατά 25,6% και διαμορφώθηκε στα 24,5 εκατ. έναντι 32,9 εκατ. το 2010. Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,3% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 37,8% το 2010 και υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε ζημιές ύψους 2,6 εκατ. έναντι κερδών 6,7 εκατ. ευρώ το 2010. Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων (EΑT) ανήλθαν στη χρήση 2011 σε ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 504 χιλ. πέρυσι.

Η εταιρεία που ελέγχεται από τη Global Finance αύξησε πέρυσι τον τραπεζικό της δανεισμό, ο οποίος σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκε σε 48 εκατ. ευρώ (καθαρό χρέος), έναντι 38 εκατ. ευρώ το 2010, αποτέλεσμα της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ πέρυσι προχώρησε στην πώληση των παγίων της θυγατρικής της στα Σκόπια. Πλέον η σημαντικότερη παρουσία της εκτός Ελλάδας, είναι σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Η διοίκηση της Νίκας έχει αναφέρει πως βασικό μέλημα της στρατηγικής της είναι η επαναφορά στην κερδοφορία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εστιάσει στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας καθώς και των αποθεμάτων.

Όσο για την Υφαντής, το σημαντικό δεν είναι ότι διατήρησε τα έσοδά της στα επίπεδα των 72 εκατ. ευρώ (από 78 εκατ. ευρώ το 2010), αλλά ότι εμφανίζει σε απόλυτο μέγεθος την υψηλότερη κερδοφορία. Αν και υποχώρησαν κατά 39%, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. ευρώ (από 6,7 εκατ. ευρώ), με την εταιρεία να μειώνει σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας. Η Υφαντής διατηρεί, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση, στο ταμείο της 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός της δανεισμός (ομολογιακά και μακροπρόθεσμα δάνεια) ανέρχεται σε 29,5 εκατ. ευρώ.

SHARE