ΕΥΔΑΠ: Στα 5,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη α΄ τριμήνου

Αύξηση κερδών και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ A.E. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στο ποσό των 76,1 εκατ. ευρώ, από 77,7 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2011, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

SHARE