Ελληνική Τράπεζα: Εφαρμογή νέων επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Σε ισχύ θα είναι από τη Δευτέρα 12/12/2011 τα νέα επιτόκια χορηγήσεων και δανείου της Ελληνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τα επιτόκια:

Βασικό Επιτόκιο Οικιστικών δανείων (Β.Ε.Ο.): 6,00%
Βασικό Επιτόκιο Προσωπικών δανείων (Β.Ε.Π.): 12,00%

Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την αναπροσαρμογή του επιτοκίου του προϊόντος: Σταθερή Στεγαστική Λύση (3 ετών) σε 6,50%.

SHARE