Εθνική Τράπεζα: Το PSI βαραίνει τα αποτελέσματα λέει η Marfin Analysis

Ζημιές της τάξης των 7,341 δισ. ευρώ εκτιμά η Marfin Analysis ότι θα καταγράψει η Εθνική Τράπεζα στο δ’ τρίμηνο χρήσης, εξέλιξη που αποδίδει κατά κύριο λόγο στην επιβάρυνση από τη συμμετοχή της τράπεζας στο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για υψηλές απομειώσεις δανείων, ύψους 0,54 δισ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, στο σύνολο της χρήσης, οι ζημιές της Εθνικής Τράπεζας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 10,7 δισ. ευρώ.

Σε έκθεση με ημερομηνία 19 Απριλίου 2012 επισημαίνεται ότι ενώ οι εκτιμήσεις της Marfin Analysis για το δ’ τρίμηνο λαμβάνουν υπ΄ όψιν τις ζημιές που απορρέουν από το PSI, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μικρότερης αρνητικής επίδρασης από το «κούρεμα» που θα συνδέεται με την λογιστική καταγραφή των ζημιών.

Η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της για το 2011 την Παρασκευή, 20 Απριλίου μετά τη λήξη των συναλλαγών του Χ.Α.

Η Marfin Analysis δεν παραχωρεί σύσταση και τιμή-στόχο για τη μετοχή καθώς έχει αποσύρει τις αξιολογήσεις για όλο τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν αναμονή των όρων κεφαλαιοποίησης.

SHARE