Εθνική Τράπεζα: κατάθεση προσφοράς για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας

 

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της, και σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ανακοινώνει ότι κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας. Η πρόταση αυτή, που εντάσσεται στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού μας συστήματος,  είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί, επί του θέματος αυτού, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

SHARE