Εθνική Ασφαλιστική: Ζητά μείωση μισθών κατά 20% – Σε 48ωρη απεργία οι εργαζόμενοι

Μείωση του μισθολογικού κόστους κατά 20% ζητά από τους εργαζόμενούς της, η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η διοίκηση της εταιρείας, προχώρησε ήδη στην καταγγελία όλων των Συμβάσεων, ζητώντας την έναρξη της διαδικασίας για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν, κι έτσι, από χθες, βρίσκονται σε 48ωρη απεργία…

Στην καταγγελία, η οποία κοινοποιείται στο υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, η διοίκηση της εταιρείας, αναφέρεται στο αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και στο γεγονός ότι η απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, στις 31/12/2011 θα προσεγγίσουν τα 330 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, γίνεται αναφορά και σε επίπεδο Ομίλου Εθνικής. Σύμφωνα με το κείμενο, τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν λόγω PSI/PSI+ εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 6 δισ. ευρώ χωρίς να συνυπολογίζονται οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μελέτη της Blackrock. Όλα αυτά, καθώς και «η λήψη μέτρων που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», οδήγησαν τη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην απόφαση για μείωση του μισθολογικού κόστους.
Στο κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο απαρχαιωμένο σύστημα αμοιβών, που όπως επισημαίνεται «χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, είναι εξαιρετικά σύνθετο, αφού εκτός από το βασικό μισθό περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιδομάτων με πολλές υποπεριπτώσεις για κάθε ένα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι υπάρχουν 95 επιδόματα, τα μισά απευθύνονται σε λιγότερους από 6 δικαιούχος το καθ’ ένα, ενώ τα 65 απευθύνονται σε λιγότερους από 20 δικαιούχους το καθένα.
Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι, ο μέσος μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται από περισσότερες από 10 παραμέτρους, υπάρχουν περιπτώσεις με περισσότερα από 19 επιδόματα στον ίδιο υπάλληλο, πολλά επιδόματα αμείβουν το ίδιο χαρακτηριστικό, πχ. βασικός μισθός και πολυετία, επίδομα θέσης ευθύνης και έξοδα παράστασης θέσης ευθύνης. Μάλιστα, αναφέρεται πως παρατηρείται έμφαση του υπάρχοντος συστήματος στην επιβράβευση της αρχαιότητας και όχι της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.
Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αποδοχές στην Εθνική Ασφαλιστική που είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με αυτές της υπόλοιπης ασφαλιστικής αγοράς, αυξήθηκαν (ως μισθολογικό κόστος) κατά 3,5% το 2011.
Συνοπτικά, προτείνεται στους εργαζόμενους που αντιδρούν, μείωση από έως και κατά 30% σε μισθούς από 6.000 ευρώ και πάνω.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μισθοί έως 1.500 ευρώ δεν θα υποστούν μείωση, όμως στην πράξη η κατάργηση των επιδομάτων ισολογισμού και συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών, οδηγεί σε μείωση μισθών από το πρώτο κλιμάκιο.
Βάσει της πρότασης, πάντως, το πρώτο κλιμάκιο για τον βασικό μισθό, χωρίς επιδόματα, διαμορφώνεται σε 970 ευρώ, αυξάνεται στα 1.087 ευρώ μετά από 20 χρόνια δουλειάς, για να καταλήξει στα 2.246 ευρώ, για τους διευθυντές με 41 χρόνια εργασίας. Μάλιστα, στο πνεύμα του Μνημονίου και των μέτρων που ψήφισε τις δύο προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση, στο σχέδιο σύμβασης προβλέπεται ότι στον υπολογισμό του βασικού μισθού δεν θα λαμβάνονται υπ’όψη τα έτη υπηρεσίας που συμπληρώνονται μετά τη 14η Φεβρουαρίου 2012.
Το «πάγωμα» θα ισχύσει έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από το 10%, και σίγουρα μέχρι το τέλος του 2013.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το χαρακτηριστικό της νέας σύμβασης είναι η διατήρηση των βασικών μισθών στα σημερινά επίπεδα, με πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων και του επιδόματος πολυετίας, η διατήρηση των επιδομάτων βαθμού, με μικρή τροποποίηση του ύψους τους, διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων και του επιδόματος θέσης, αναμόρφωση των επιδομάτων σπουδών, πτυχίων και διαχειριστικών λαθών, η κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, και του επιδόματος για την κάλυψη των συνεισπρατώμενων ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή επιδόματος ισολογισμού στο σύνολό του, και κατάργηση των υπόλοιπων επιδομάτων.

Βάσει των υπολογισμών της διοίκησης, οι μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6% για μισθούς από 1.500 ευρώ και έως 3.000 ευρώ, μείωση 17% μεσοσταθμικά για μισθούς από 3.001 έως 6.000 ευρώ. Βέβαια, στις συγκεκριμένες μειώσεις υπολογίζεται η περικοπή των επιδομάτων ισολογισμού και συνεισπρατώμενων ασφαλιστικών εισφορών, που αφορά στο σύνολο των εργαζόμενων.

SHARE