ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αντίθετη  με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται η αγορά, όπως προκύπτει από έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)  για την ‘’Αξιολόγηση της Οικονομικής Πολιτικής και των Επιπτώσεων στην Λειτουργία των Επιχειρήσεων’’. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ τον Ιανουάριο του 2012 και συμμετείχαν 819 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.

Η επιβολή νέων φορολογικών μέτρων και οι συνεχιζόμενες έκτακτες εισφορές για την αύξηση των δημοσίων εσόδων δεν πείθουν πλέον τον επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, ακόμα και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δηλώνουν κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι οι μειώσεις στις απολαβές των εργαζομένων δε θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά ούτε είναι σε θέση να καταστήσουν πιο ανταγωνιστική  τη  χώρα στο σύνολό της. Για ακόμη μια φορά  μεγάλη είναι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που επικρατούν ανάμεσα στους συμμετέχοντες για τη διατήρηση της εργασίας τους κατά το τρέχον έτος. Τέλος, σημαντικά μεγάλο ποσοστό συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες που θεωρούν ότι το ‘’κούρεμα’’ κατά 50% της αξίας των Ελληνικών ομολόγων δεν αποτελεί διέξοδο στο πρόβλημα χρέους της χώρας.

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Για την αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της επιβολής νέων φόρων και εκτάκτων εισφορών, το 72% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 21% απάντησε αρνητικά με μικρή αβεβαιότητα, και μόλις το 1% απάντησε θετικά.

Για τη συμβολή της μείωσης των αμοιβών των εργαζομένων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της χώρας, το 60% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, το 23% απάντησε αρνητικά με μικρή αβεβαιότητα, και μόλις το 7% απάντησε θετικά.

Ισομερισμός των απαντήσεων επικράτησε στο ερώτημα για το αν πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα κλείσουν την επιχείρησή τους το 2012. Το 36% των συμμετεχόντων απάντησε ότι είναι πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους ή να κλείσουν την επιχείρησή τους, ενώ το 34% απάντησε πως μια τέτοια προοπτική δεν είναι πιθανή.

Η αβεβαιότητα αλλά κυρίως οι αρνητικές απαντήσεις των συμμετεχόντων χαρακτηρίζουν και το ερώτημα σχετικά με το ‘’κούρεμα’’ κατά 50% των Ελληνικών ομολόγων ως λύση στο πρόβλημα χρέους της χώρας. Το 45% των συμμετεχόντων απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή δεν αποτελεί λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, το 33% υποστήριξε την ίδια άποψη με μια μικρή όμως αβεβαιότητα, ενώ το 15% απάντησε ότι ίσως και να αποτελέσει λύση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην πλειοψηφία τους οι επιχειρηματίες αποδοκιμάζουν την εφαρμοζόμενη πολιτική που βασίζεται στην υπερφορολόγηση και στις οριζόντιες περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων. Άλλωστε και στην πράξη, τα δύο τελευταία χρόνια, η πολιτική αυτή έχει αποδειχθεί αδιέξοδη.

Σε ό,τι αφορά το PSI, ακόμη και αν επιτύχει η συμφωνία, το κατά πόσο αυτή θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μείωση του ελληνικού χρέους είναι εξαιρετικά αμφίβολο, ιδιαίτερα εάν υλοποιηθεί με όρους υποχρεωτικότητας. Μια τέτοια εξέλιξη θα βυθίσει βαθύτερα στην ύφεση την ελληνική οικονομία και θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος να εκληφθεί από τις αγορές ως προάγγελος παρόμοιων “λύσεων” σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάζοντας έτσι βόμβα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων».

SHARE