Είδηση Βόμβα: Τράπεζα-μαμούθ από συγχώνευση Εθνικής, Εμπορικής και Πειραιώς.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνη­σης και προσωπικά του Αντώνη Σαμαρά, για τη δημιουργία μιας τράπεζας-μαμούθ που θα αποτελέ­σει το μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ι», έχει ήδη κλείσει η συμφωνία ανάμεσα σε Εθνική, Εμπορική και Πειραιώς για τη συγκρότηση του νέου τραπεζικού φορέα στον οποίο κυρίαρχο ρόλο θα έχουν ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξαν­δρος Τουρκολιάς και ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Το deal ανάμεσα σε Εθνική και Εμπορική έκλεισε πριν από δέκα ημέρες μετά από μαραθώνιο μυ­στικών διαβουλεύσεων στο Παρί­σι. Παράλληλα, διεξάγονταν στην Αθήνα παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ανάμεσα στον κ. Τουρκολιά και τον κ. Σάλλα, οι οποίοι έχουν καταλήξει και στο διοικητι­κό σχήμα της νέας τράπεζας. Όπως όλα δείχνουν, πρόεδρος του ομίλου θα ανα­λάβει ο Μιχάλης Σάλλας και διευθύνων σύμβουλος ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς. Στη διοίκηση δεν πρόκειται να συμμετά­σχει ο υποδιοικητής της Εθνικής Πέτρος Χριστοδούλου, ο οποίος διετέλεσε και διαχειριστής του Οργανισμού Διαχείρι­σης Δημοσίου Χρέους.

Το μεγάλο deal που αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα, αναμένεται να δημιουργήσει νέο τοπίο στον νευραλγικό χώρο των τραπεζών και να ταρακου­νήσει το σύνολο της οικονομίας με τις συνέργιες που θα αναπτυχθούν. Βέβαιο θεωρείται ότι η εξέλιξη αυτή θα αλλά­ξει και την πορεία του χρηματιστηρίου, αλλά και γενικότερα την ψυχολογία της αγοράς. Πρόκειται για μία συμφωνία που επιβάλλεται από την συγκυρία και στην οποία επενδύει πολλά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία στους συνεργάτες του, ότι ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρξει, αν προηγουμένως δεν συγκρο­τηθούν ισχυρά τραπεζικά σχήματα με επάρκεια κεφαλαίων, τεχνογνωσία και ισχυρές διοικήσεις ικανές να πάρουν τολμηρές αποφάσεις.

Η δημιουργία μιας πανίσχυρης τράπε­ζας σε συνδυασμό με την απόφαση για ιδιωτικοποιήσεις μεγάλων ΔΕΚΟ, όπως η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ, ο ΟΠΑΠ και τομείς της ΔΕΗ, μπορεί να προκαλέσει θετικό σοκ στο σύνολο της οικονομίας που βρίσκε­ται παγωμένη τα τελευταία χρόνια εξαι­τίας της μεγάλης ύφεσης, αλλά και της πολιτικής αστάθειας που επιδείνωσε τα προβλήματα. Είναι σίγουρο ότι αντίστοι­χες πρωτοβουλίες θα πάρουν και οι υπό­λοιπες τράπεζες, για να φτάσουμε πολύ γρήγορα σε συγχωνεύσεις που είναι απα­ραίτητες για τη δημιουργία του αντίπαλου μεγάλου σχήματος, ώστε να λειτουργεί ομαλά και ανταγωνιστικά η αγορά. Με δε­δομένη την πολιτική βούληση του Αντώνη Σαμαρά να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προχωρήσουν όλα γρήγορα, αλλά και τις θέσεις του Γιάννη Στουρνάρα για ταχύτατες διαρθρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, το καλοκαί­ρι στον τραπεζικό χώρο θα είναι θερμό αφού ήδη έχουν δρομολογηθεί οι εξελί­ξεις που αλλάζουν ριζικά το τοπίο.

SHARE