Γ. Ραγκούσης: Οι τηλεοπτικές άδειες δεν είναι περιουσία των Τσίπρα – Παππά

Ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò êáôÜ ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ, ôçí ÔåôÜñôç 2 Ìáñôßïõ 2011. óôï õðïõñãåßï.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρώην υπουργός, Γιάννης Ραγκούσης με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες.

«Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα διανοήθηκε να εισάγει στη Βουλή το ΝΣ για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, αποκρύπτοντας από το κοινοβούλιο και τους πολίτες την απόφασή της για τον αριθμό των αδειών, καθώς και το αντίτιμο αυτών, είναι όχι απλώς απαράδεκτο αλλά και καθόλα ΥΠΟΠΤΟ.

»Ο αριθμός των αδειών είναι η πιο αποφασιστική οικονομική παράμετρος που θα καθορίσει και το τελικό τους τίμημα, άρα την επιβάρυνση των μελλοντικών αδειούχων, άρα τα έσοδα του κράτους.

»Διεκδικώντας για τον εαυτό της, μια κλειστή πολιτική ομάδα, το δικαίωμα να διαχειριστεί δημόσια περιουσία εκατομμυρίων ευρώ ερήμην του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας μέσα σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, συνιστά απολυταρχική επιλογή, σικελικής έμπνευσης που με βεβαιότητα θα καταστεί σταδιακά ποινικά ελεγκτέα.

»Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση προσκαλεί σε μια αδιαφανή δοσοληψία, σε ένα “δούναι και λαβείν κάτω από το τραπέζι” όσους επιχειρηματίες ενδιαφέρονται.

»Οι άδειες των καναλιών είναι δημόσια περιουσία και όχι ατομική περιουσία του οποιουδήποτε επιχειρηματία, Έλληνα ή αλλοδαπού ή των κκ Τσίπρα, Καμμένου και Παππά για να τις πάρουν “σπίτι” τους.

»Καθαρές κουβέντες, καθαροί λογαριασμοί, καθαρά χέρια μόνον όταν ο αριθμός των αδειών βγει στο φως του Κοινοβουλίου», καταλήγει ο πρώην υπουργός. Οι

SHARE