Γονικές παροχές: Όσοι προλάβετε…

Δύο μήνες και δέκα μέρες μένουν στους φορολογούμενους να κάνουν τις γονικές παροχές με το ισχύον καθεστώς. Τα σημερινά αφορολόγητα όρια θα αυξηθούν από τις αρχές του 2013, ενώ θα αλλάξουν και οι κλίμακες με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι φόροι για τις κληρονομιές και τις δωρεές.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει:

– Τη  μείωση κατά τουλάχιστον 50% των σημερινών αφορολόγητων ορίων στις γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές. Το σημερινό αφορολόγητο όριο στις παραπάνω κατηγορίες μεταβίβασης ακινήτων είναι 150.000 (όταν πρόκειται για κληρονομιά ή δωρεά προς τέκνο ή εγγονό). Το ποσό αυτό, όπως σημειώνουν υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΟΙΚ, είναι εξαιρετικά υψηλό με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και τις εισπρακτικές ανάγκες που υπάρχουν. Το αφορολόγητο αναμένεται να μειωθεί στα 75.000 ευρώ ή και λιγότερο, προκαλώντας επιβάρυνση σε όσους προχωρήσουν σε γονική παροχή ή κληρονομήσουν μετά την Πρωτοχρονιά.

– Την  αλλαγή της φορολογικής κλίμακας υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών. Με βάση τη σημερινή κλίμακα για αξία μεταβίβασης έως 300.000 ευρώ ο φόρος γονικής παροχής ή κληρονομιάς ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ καθώς ο φορολογικός συντελεστής για την αξία από τα 150.000 ευρώ έως τα 300.000 είναι μόλις 1% (τα πρώτα 150.000 είναι αφορολόγητα). Επίσης, στην ίδια φορολογική κλίμακα ο ανώτατος συντελεστής είναι 10%, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί προκειμένου να επιβαρυνθούν σημαντικά και όσοι κληρονομούν μεγάλης αξίας ακίνητα.

SHARE