Α. Παπαρήγα: Ευχόμαστε στην κυβέρνηση να… αποτύχει – Θα κάνει τη βρώμικη δουλειά

Ç Ãà ôïõ ÊÊÅ ÁëÝêá ÐáðáñÞãáêáôÜ ôçí ïìéëßá ôçò   óôçí óõæÞôçóç ðñï çìåñçóßáò äéáôÜîåùò, , ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÊÊÅ Á. ÐáðáñÞãá, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí ìå èÝìá ôá äéêáéþìáôá ôçò íåïëáßáò óôç ìüñöùóç, óôïí ðïëéôéóìü êáé óôïí áèëçôéóìü, ôçí  ÐáñáóêåõÞ 8 ÌáÀïõ 2009, óôç ÂïõëÞ.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι εμπλέκει τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, εξαπέλυσε η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων, ενώ ευχήθηκε στην κυβέρνηση να… αποτύχει.

“Θα κάνετε τη βρώμικη δουλειά που δεν προλάβανε οι προηγούμενοι να ολοκληρώσουν, αλλά θα κάνετε και καινούργια. Τα προαπαιτούμενα δεν θα είναι μόνο αυτά του μνημονίου. Θα έρθουν και άλλα, γιατί κάθε μονοπωλιακός όμιλος θα βάζει τα δικά του”, υποστήριξε η Αλέκα Παπαρήγα.

Όπως ανέφερε η κ. Παπαρήγα, μοχλοί της βρώμικης δουλειάς είναι τα μνημόνια και η ρύθμιση του χρέους αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων δήθεν για ανάκαμψη.

Επικαλούμενη τις ομιλίες του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα και του υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, η κ. Παπαρήγα ανέφερε ότι ,”είναι χαρακτηριστικές για την σύγχρονη αντίληψη που λέει πως όποια ανάκαμψη και να γίνει, η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται, άρα πρέπει ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας να αναπτυχθεί, δηλαδή, μικρές επιχειρηματικές ομάδες εθελοντικής δουλειάς με αμοιβές 300 ευρώ”.

“Να ξεχάσουμε αυτό που λέγαμε κοινωνικό κράτος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφορά την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, την κατάρτιση και την κοινωνική ασφάλιση”, σημείωσε η κ. Παπαρήγα, καλώντας ταυτόχρονα τον ελληνικό λαό να συμπορευθεί με το ΚΚΕ, ώστε, όπως είπε, να δώσουν μαζί τη μάχη για να ανατραπεί η πολιτική ενίσχυσης των μονοπωλίων και η περαιτέρω φτωχοποίηση των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων.

SHARE