ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν την πόρτα στον Γ. Κατρούγκαλο

Lawyers, engineers, doctors, solicitors, pharmacists, tax accountants and dozens of other professions march towards the Greek Ministry of Labor, Social Security and Social Solidarity before heading to Greek Parliament at Syntagma Square in Athens, on Jan. 21 2016 / Δικηγόροι, επιστημονικοί φορείς της χώρας, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, μηχανικοί διαμαρτύρονται στην αύξηση των εισφορών τους που προβλέπει το σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό και ζητούν την άμεση απόσυρση του νέου νόμου. Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2016

Κοινή επιστολή απέστειλε σήμερα το Συντονιστικό των Επιστημονικών Φορέων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών της χώρας στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο, σε απάντηση της πρόσκλησής του για συνάντηση σήμερα και συνέχιση του διαλόγου. 

 Σύμφωνα με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, το Υπουργείο απευθύνει πρόσκληση για συνέχιση του διαλόγου για το Ασφαλιστικό των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία συνοδεύεται απλώς από ένα πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τονίζουν ότι:

– δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για τον χρόνο ισχύος τους
– δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για τη βάση υπολογισμού τους

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς σημειώνουν ότι έχουν διατυπώσει επανειλημμένα στις διμερείς συναντήσεις με το Υπουργείο την πάγια θέση τους για παροχή συγκεκριμένων στοιχείων και ειδικότερα:

-αναλογιστικές μελέτες

-ποσοτικοποιημένα στοιχεία με αριθμό επιστημόνων ανά εισοδηματική κατηγορία

-ποσοτικοποιημένα στοιχεία άλλων μέτρων ή άλλες σχετικές μετρήσεις

-τους προς επίτευξη ποσοτικοποιημένους στόχους που οδηγούν στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών

Οπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι φορείς:

«Σε απάντηση της από 1-2-2016 πρόσκλησής σας για συνέχιση του διαλόγου για το Ασφαλιστικό των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία συνοδεύεται από έναν πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, χωρίς καμία όμως περαιτέρω διευκρίνιση για τον χρόνο ισχύος τους αλλά και για τη βάση υπολογισμού τους, σας ενημερώνουμε ότι η διατυπωθείσα επανειλημμένα στις διμερείς μέχρι σήμερα συναντήσεις πάγια θέση μας για παροχή συγκεκριμένων στοιχείων (αναλογιστικές μελέτες ή ποσοτικοποιημένα στοιχεία, με αριθμό επιστημόνων ανά εισοδηματική κατηγορία άλλων μέτρων ή άλλες μετρήσεις καθώς και τους προς επίτευξη ποσοτικοποιημένους στόχους, που οδηγούν στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ.), δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την πλευρά σας.

Συνεπώς η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα,διότι δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα.

Εμείς από την αρχή καλοπροαίρετα προσήλθαμε στον διάλογο, μολονότι εσείς δεν μας είχατε καλέσει σε τέτοιο πριν τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου. Με την πεισματική άρνησή σας για τη χορήγηση δεδομένων και στοιχείων, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε με αυτούς τους όρους να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο διάλογο.

Θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαβούλευσης μόλις μας δοθούν τα παραπάνω στοιχεία».

SHARE