Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 και από την Alex Pak

Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε η διοίκηση της εταιρείας Alex Pak, στην προσπάθεια να “παγώσει” τις οικονομικές αξιώσεις των πιστωτών και προμηθευτών της.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί 30 υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
SHARE