Χτύπημα στην καρδιά της Ευρωζώνης- Υποβάθμιση EFSF-ESM- Έμμεσο πλήγμα και για την Ελλάδα

Οι αξιολογήσεις του προσωρινού μηχανισμού στήριξης (EFSF)  και του ESM υποβαθμίζονται στην κλίμακα Aa1 (από Aaa), ενώ παράλληλα και οι προοπτικές τους διαβαθμίζονται ως αρνητικές.

Στην ανακοίνωσή της η Moody’s αιτιολογεί την υποβάθμιση των «ταμείων στήριξης» της Ευρωζώνης λέγοντας πως αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόσφατη υποβάθμιση της Γαλλίας (σε Aa1 από Aaa) αλλά και «στην υψηλή συσχέτιση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών που συμβάλλουν στους μηχανισμούς στήριξης».

Η Moody’s «βλέπει» αυξανόμενο ρίσκο και πιστωτικό κίνδυνο στις χώρες-ατμομηχανές της Ευρωζώνης. Ήδη η Γαλλία «έχασε» την αξιολόγηση ΑΑΑ και τώρα έρχεται η σειρά της Γερμανίας  να  «πληρώσει» το τίμημα της ύφεσης στον ευρωπαϊκό Νότο.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από τους μηχανισμούς στήριξης που με τη σειρά τους έχουν αναλάβει το έργο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας .

SHARE