ΧΡΕΟΣ: Υποχώρησε οριακά στα 309,2 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2016

elstat1Στα 309,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το Δημόσιο Χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  έναντι των 311,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015. 

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς γενικής κυβέρνησης που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τα έσοδα τους πρώτους τρεις μήνες του 2015 έφτασαν τα 18,8 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες αντιστοιχούσαν σε 19,955 δισ. ευρώ.

Προκύπτει πρωτογενές πλεόνασμα (σ.σ. δεν υπολογίζονται οι δαπάνες για τόκους-χρεολύσια) 305 εκατ. ευρώ αλλά και έλλειμμα 1,12 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά προκύπτουν με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 στο οποίο υπάρχουν διαφορές έναντι αυτών που ισχύουν με βάση το πρόγραμμα προσαρμογής.

Για τον προϋπολογισμό τους τρεις πρώτους μήνες του έτους προέκυψε όφελος 39 εκατ. ευρώ από την υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (από δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις που έλαβαν. Το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της ανακεφαλαιοποίησης η δαπάνη του προϋπολογισμού ήταν πάνω από 7 δισ. ευρώ.

 

SHARE