ΧΑ: Η Space αντικαθιστά τη Χαλκόρ στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη

Μετά την ανακοίνωση της Χαλκόρ της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας, στο πλαίσιο των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

* Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 33%.

* Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 33%.

* Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

* Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 43%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017

SHARE