ΧΑΛΚΟΡ: Στα €240 χιλ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο πρώτο τρίμηνο

halkor
Ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο 2015 όμιλος εταιρειών Χαλκόρ. Σε 297 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι 266 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ σημειώνοντας αύξηση κατά 11,7% ακολουθώντας την κατά 12,4% αύξηση των ποσοτήτων πωλήσεων.Οι τιμές των μετάλλων δεν επηρέασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η πορεία του χαλκού ήταν μεν ανοδική, αλλά σε μέσο όρο περιόδου παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2014.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, καθώς τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε κέρδη 18,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 2,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, καθώς από τα 20,8 εκατ. ευρώ συνολικής βελτίωσης μόνο τα 10,6 εκατ. ευρώ οφείλονται σε βελτίωση του αποτελέσματος μετάλλου (1,9 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι 8,7 εκατ. ευρώ ζημιές). Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 10,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 0,24 εκατ. ευρώ ή 0,0024 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 13.7 εκατ. ευρώ ή 0,1352 ευρώ ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρίας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε κέρδη 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 5,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου, ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια, λόγω των έργων των υποβρυχίων καλωδίων που έχει ήδη αναλάβει και εκτελεί η Fulgor και η αύξηση του όγκου πωλήσεων σωλήνων χαλκού κατά 17%, αύξηση που προήλθε αποκλειστικά από τις εξαγωγές.

Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας επηρέασε επίσης θετικά τις δυνατότητες και την κερδοφορία εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ αλλά και άλλες χώρες συνδεδεμένες με το δολάριο. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκαν από το ισχυρό δολάριο, βοήθησαν το κόστος παραγωγής αλλά και μεταφορών.

Για το υπόλοιπο του 2015, με τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των οικονομιών των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης.

SHARE