Ποιός θα δώσει τα πιο πολλά για το Τ.Τ; Φαβορί η Alpha, το θέλει τελικά η ΕΤΕ, δυνατά παίζει η Attica. Οι μέτοχοι έχασαν τα λεφτά τους

TAXTAM

Mη δεσμευτικές προσφορές για το υγιές κομμάτι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατέθεσαν οι ΕΤΕ, Alpha Bank, Eurobank και Attica, όπως επιβεβαίωσαν οι τράπεζες.  Το ΤΤ τελικά  θα διασπαστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Και επειδή αυτό είναι βέβαιο, ανεξάρτητα από το ποιός θα είναι ο “νικητής”, οι μέτοχοι ήδη… κλαίνε τα λεφτά τους!

Τελευταία ενημέρωση: 11.00

«Όλες οι μεγάλες τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank), εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, και η Attica Bank κατέθεσαν μη δεσμευτικές προσφορές για το Τ.Τ.».

Στις 15 Ιανουαρίου, το ΤΧΣ  θα ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος για το ποια προσφορά «προκρίνεται» από αυτές που  αναμένεται να  υποβάλλουν σήμερα  οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν το «υγιές» φιλέτο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Προχθές  αναφέραμε ότι “Alpha Bank και Εθνική (μαζί με τη Eurobank), φέρονται έτοιμοι να υποβάλλουν προσφορές, ενώ στην αγορά γίνεται λόγος και για την πιθανότητα να ενδιαφερθεί και η Attica Bank.H τράπεζα Πειραιώς δεν ενδιαφέρεται καθώς έχει να ενοποιήσει την ΑΤΕ και τη Γενική”

Αν τελικά δεν υπάρξει ενδιαφέρον, το Τ.Τ θα παραμείνει προσωρινά αυτόνομο για μερικούς μήνες,  κατά τα πρότυπα της Proton bank.

Από την κατάληξη της υπόθεσης του Τ.Τ θα εξαρτηθούν και οι νέες ισορροπίες που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στο πως θα διαμορφωθεί και με ποιούς το νέο σχήμα των μικρών, μη συστημικών τραπεζών.

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ώς το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις επιταγές του μνημονίου που προβλέπει τη διάσπαση και την απόκτηση του «καλού» Τ.Τ. από άλλη τράπεζα.

Σύμφωνα με την έκθεση ανακεφαλαιοποίησης, το Τ.Τ. χρειάζεται 3,74 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του στο τέλος του 2014. Η τράπεζα είχε ζημίες από το PSI ύψους 3,44 δισ. ευρώ, με προβλέψεις για το PSI 566 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμώμενες ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο υπολογίστηκαν στο 1,48 δισ. ευρώ, με τις σχετικές προβλέψεις να φθάνουν το 1,28 δισ. ευρώ.

Επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους οι 4 τράπεζες

Το ενδιαφέρον της  για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., επιβεβαιώνει η Alpha Bank, σύμφωνα με ανακοίνωση σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου
Επί του παρόντος δεν δύναται, εκ του νόμου και βάσει συμβατικής προβλέψεως, να παράσχει οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, σημειώνει η τράπεζα.

Το ενδιαφέρον της για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προτάσεων για για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από ενδιαφερόμενες τράπεζες επιβεβαίωσε η Attica Bank, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου.

Επισημαίνει ωστόσο πως λόγω της δήλωσης εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει προς την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν δύναται να δώσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Η Τράπεζα, για κάθε στο μέλλον τυχόν εξέλιξη, θα τηρήσει το επενδυτικό κοινό ενήμερο στο πλαίσιο του νόμου.

Το ενδιαφέρον της για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα. Λόγω του από τις 4 Ιανουαρίου 2013 αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβεβαίωση ή διάψευση δημοσιευμάτων του οικονομικού τύπου σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, οποιεσδήποτε σχετικές διαδικασίες (συνεπώς και η συμμετοχή σε αυτές) είναι απόρρητες και απαγορεύεται ρητά η παροχή ή δημοσίευση κάθε πληροφορίας για αυτές, αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας.

Ωστόσο, “λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα της εν εξελίξει δημόσιας πρότασης της ΕΤΕ προς τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias, το ενδιαφέρον της Τράπεζας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπό προϋποθέσεις, δεν έχει παύσει”, σημειώνει.

Το ενδιαφέρον της για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος επιβεβαίωσε και η Eurobank.

Κατόπιν του από 4 Ιανουαρίου 2013 αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (EK) για επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών που αναφέρονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος (TT), η Eurobank επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, υπό προϋποθέσεις, για το TT.

Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικώς με το θέμα αυτό.

SHARE