Τράπεζα Κύπρου: Αποδέσμευση 12μηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων

Την αποδέσμευση των δωδεκάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων, που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013 και οι οποίες λήγουν στις 31 Ιουλίου 2014, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη απόφαση για την αποδέσμευση των δωδεκάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων έχει ληφθεί μετά από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σταδιακής προόδου της και εξομάλυνσης του προφίλ λικτότητας της καταθετικής της βάσης στην Κύπρο, η Τράπεζα προχωρεί στην αποδέσμευση των δωδεκάμηνων εμπρόθεσμων καταθέσεων ως ακολούθως:

• ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων αποδεσμεύεται άμεσα και είναι διαθέσιμο σε τρεχούμενους λογαριασμούς των κατόχων τους
• ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε τρίμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 30 Οκτωβρίου 2014
• ένα τρίτο (1/3) των καταθέσεων μετατρέπεται σε εξάμηνη εμπρόθεσμη κατάθεση που λήγει και αποδεσμεύεται αυτόματα στις 30 Ιανουαρίου 2015.

Τα αποδεσμευμένα ποσά θα υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα, για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι καθοριστικοί παράγοντες στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν, η βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας και οι συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες της Τράπεζας για βελτίωση της ρευστότητας της μέσω απομόχλευσης. Για την απόφαση λήφθηκε υπόψη και η ανακοίνωση της Τράπεζας σχετικά με την ιδιωτική τοποθέτηση €1 δισεκατομμυρίου συνήθων μετοχών,1που αποτελεί σημαντική και απτή ένδειξη για την εμπιστοσύνη διεθνών θεσμικών επενδυτών προς την Τράπεζα. Επιπλέον, η αποδέσμευση αντανακλά τη συνετή διαχείριση ρευστότητας της Τράπεζας και λαμβάνει υπόψη την βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον. Με αυτή την απόφασή της η διεύθυνση της Τράπεζας ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των καταθετών της και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας για να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.

SHARE