Τράπεζα Πειραιώς: Σύμβουλος διοίκησης ο Χ. Σορώτος

sorotos

Συύμβουλος διοίκησης στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει ο Χρ. Σορώτος με στόχο να ενισχύσει τη μονάδα Recovery Banking Unit (RBU).

Στην RBU έχουν περάσει περίπου 425 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με παρουσίαση του περασμένου Μαρτίου, 15 χιλιάδες επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 13,2 δισ. ευρώ, 390 χιλιάδες χορηγήσεις λιανικής ύψους 7,2 δισ. ευρώ και 20 χιλιάδες δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Ο Χρήστος Σορώτος γεννήθηκε το 1952 και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μακρόχρονη πείρα, πέραν των 34 ετών, στα τραπεζικά, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων καιαναδιαρθρώσεις εργασιών στην Ελλάδα, στο Λονδίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βουλγαρία, Ρουμανία και αλλού.

Διετέλεσε, επίσης, Country Corporate Officer της CITIBank για Ελλάδα και Κύπρο, καθώς επίσης και γενικός διευθυντής της Eurobank στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί με θέματα εταιρικών αναδιαρθρώσεων (corporate restructurings) και για μεγάλο διάστημα είχε ως βάση το Λονδίνο.

SHARE