Τράπεζα Κύπρου: Από σήμερα έως 21/8 η περίοδος Ανοικτής Προσφοράς για την ΑΜΚ

Στις 28 Αυγούστου 2014 ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, στην οποία θα συζητηθεί η έγκριση και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και την μετάβαση στην Ανοικτή Προσφορά της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα προσκαλεί τους υφιστάμενους μετόχους να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε περίοδο 15 εργάσιμων ημερών με ημερομηνία έναρξης την 31η Ιουλίου 2014, για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση (833.333.333 μετοχές), στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης των €0,24.

Σημειώνεται πως η περίοδος της Ανοικτής Προσφοράς θα διαρκέσει από 31 Ιουλίου 2014 (9:00 π.μ.) μέχρι 21 Αυγούστου 2014 (1:30 μ.μ.), ενώ στις 25 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα προσκαλεί τους υφιστάμενους μετόχους να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε περίοδο 15 εργάσιμων ημερών με ημερομηνία έναρξης την 31η Ιουλίου 2014, για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση (833.333.333 μετοχές), στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης των €0,24.

Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης ψηφισμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») που θα συγκληθεί για την έγκριση και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΣ
28 Ιουλίου 2014, 5:00 μ.μ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31 Ιουλίου 2014, 9:00 π.μ μέχρι 21 Αυγούστου 2014,1:30 μ.μ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
21 Αυγούστου 2014,1:30 μ.μ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
26 Αυγούστου 2014, 10:00 π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
25 Αυγούστου 2014

ΕΓΣ
28 Αυγούστου 2014,10:00 π.μ

SHARE