Τράπεζα Κύπρου: Αποχωρούν με εθελούσια έξοδο 359 υπάλληλοι

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για τη διατήρηση μιας ορθολογιστικής λειτουργικής δομής.

Μέσω του σχεδίου, 359 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση δύο σχεδίων εθελούσιας αποχώρησης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016, ο αριθμός του προσωπικού στην Κύπρο μειώθηκε κατά 10% και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται στο 12% των εξόδων προσωπικού.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος και στην ολοκλήρωση της πορείας του για ανάκτηση της ισχυρής του θέσης.

SHARE