Φωνή απόγνωσης από τη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

pazariΗ Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) οργάνωσε σήμερα συνέντευξη τύπου όπου παρουσίασε τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία από τις συνεχείς αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, την υπερφορολόγηση της ενέργειας και τις διευρυνόμενες παθογένειες της εγχώριας αγοράς ενέργειας που πλήττουν καίρια την ανταγωνιστικότητα και απειλούν πλέον τη βιωσιμότητα των βιομηχανικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η ΕΒΙΚΕΝ, τα μέλη της οποίας αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου της εγχώριας βιομηχανικής ζήτησης ενέργειας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη λήψη, άμεσα, μέτρων για τη στήριξη της παραγωγής, καθώς πλέον το κόστος ενέργειας:

1. Φτάνει το 50% του συνολικού κόστους της παραγωγικής διαδικασίας, ξεπερνώντας το εργατικό κόστος.
2. Αποτελεί τον κύριο παράγοντα διεθνούς ανταγωνιστικότητας και δυσχεραίνει την πρόσβαση των ελληνικών βιομηχανιών σε αγορές του εξωτερικού.
3. Οδηγεί σε πλήρη απαξίωση επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε βασικό εξοπλισμό και σε εκσυγχρονισμό για τη βελτίωση της παραγωγής.
4. Μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε απώλεια θέσεων εργασίας και σε πλήρη αποσύνθεση του δευτερογενούς τομέα.

Παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα διαφόρων κλάδων εντάσεως ενέργειας, με στοιχεία που καταδεικνύουν τις εξής τάσεις:
1. Κλιμακούμενη συρρίκνωση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά (60-80%) σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα.
2. Στροφή σε εξαγωγές ανάγκης για την υποκατάσταση της εσωτερικής ζήτησης αλλά με ημερομηνία λήξεως εάν δεν τονωθεί η ανταγωνιστικότητα.
3. Αύξηση του αναξιοποίητου παραγωγικού δυναμικού.
4. Μείωση της απασχόλησης άνω του 30% σε ορισμένους κλάδους.

Επεξηγώντας την απουσία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στις εγχώριες αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρθηκε στα δομικά κενά και στο πλήθος των στρεβλώσεων στις συγκεκριμένες αγορές.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αγορά ηλεκτρισμού, έγινε αναφορά στη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ που εκμεταλλεύεται τις εθνικές πηγές ενέργειας, τη μη λειτουργία του ανταγωνισμού, το πλήθος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και την μονοδιάστατη, εισπρακτική αντιμετώπιση της αγοράς. Επιπλέον, η χώρα μας, συγκριτικά με τις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζει τους υψηλότερους συντελεστές Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ), που φτάνουν το 5% του τελικού κόστους.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση του κόστους των ΑΠΕ που οδηγεί σε ραγδαία αύξηση του κόστους στον τελικό καταναλωτή. Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε έκκληση για εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία της βιομηχανίας από το κόστος αερίων ρύπων, σε αναλογία με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, παρουσιάστηκε η κατάσταση στην εγχώρια αγορά του φυσικού αερίου όπου καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές για βιομηχανικούς πελάτες στην Ευρώπη των 27. Πέραν δε των υψηλών τιμών, επιβάλλεται και υψηλός ΕΦΚ που αποτελεί σήμερα το 10% του τελικού κόστους του φυσικού αερίου.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζήτησε τον άμεσο προσδιορισμό Εθνικής Στρατηγικής στα θέματα της Ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, αναφέροντας τον άμεσο κίνδυνο απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας και εσόδων για το δημόσιο. Επιδιώκοντας δε μια βιώσιμη λύση με μακροπρόθεσμα οφέλη για το σύνολο της μεταποίησης, η ΕΒΙΚΕΝ προέβη στην εκ νέου επικαιροποίηση και κατάθεση των προτάσεών της προς τους αρμόδιους φορείς:
1. Μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία στα επίπεδα των ευρωπαϊκών ανταγωνιστριών χωρών.
2. Αξιοποίηση δοκιμασμένων προσεγγίσεων και της διεθνούς εμπειρίας για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας.
3. Δραστική μείωση ή πλήρη απαλλαγή από ρυθμιστικές χρεώσεις και τέλη που επιβαρύνουν υπέρμετρα το τελικό κόστος.
4. Θέσπιση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιστάθμισης του κόστους αερίων ρύπων.
5. Ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου και αναδιαπραγμάτευση των διεθνών συμβάσεων προμήθειας.
6. Δραστική μείωση του ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα για τις βιομηχανίες στο ελάχιστο δυνατό.
7. Στήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην εκπλήρωση του ρυθμιστικού της ρόλου.

Αποτιμώντας την κρισιμότητα των καιρών για την πορεία της χώρας, ο Πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ κ. Κωνσταντίνος Κουκλέλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η φθηνή ενέργεια είναι ο πιο διαφανής και δίκαιος τρόπος για να στηρίξει μια χώρα τη βιομηχανία και την οικονομία της. Ζητάμε από την Κυβέρνηση να συμβαδίσουμε στον δρόμο προς την πραγματική ανάπτυξη, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς φοροαπαλλαγές και με ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους. Η βιομηχανία σήμερα αναζητά συνομιλητή όχι για να κινδυνολογήσει αλλά για να βρει βιώσιμες λύσεις για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, την απασχόληση και την εθνική μας οικονομία.»

SHARE