Τιτάν: Στα 9,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη στο α΄εξάμηνο 2016


titanΣτα 9,2 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη του Τιτάνα για το α΄εξάμηνο του 2016, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.  

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Τιτάνα το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε €723,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 13,5% και ανήλθαν σε €119,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €24,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (πτώση 62%).

Σημειώνεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 16%.

Το 2ο τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 0,8% και ανήλθε σε €386 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 7,2% στα €76,2 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 58,4% φθάνοντας τα €27,8εκ., έναντι €17,6 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2015.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Στην παρούσα συγκυρία, η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του Τιτάνα, ενώ βελτίωση καταγράφει και η Αίγυπτος, λόγω της ομαλότερης και ανταγωνιστικότερης λειτουργίας των εργοστασίων.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και πέραν του τρέχοντος έτους. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος υλοποιεί εδώ και δύο χρόνια ένα ενισχυμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα βελτιωθεί οριακά, χάρη στην προοπτική το δεύτερο εξάμηνο να είναι καλύτερο, συγκρινόμενο με τη βύθιση του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Καθώς η ζήτηση των δομικών υλικών εξαρτάται αυτή την περίοδο σχεδόν αποκλειστικά από την πρόοδο των δημοσίων έργων, είναι σημαντική η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ωστόσο, διαφαίνονται κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στην Αίγυπτο. η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια του. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα έργα στο εργοστάσιο του Beni Suef, το τέταρτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών που θα επιτρέπουν τη λειτουργία με στερεά καύσιμα και στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι συναλλαγματικοί περιορισμοί επιφυλάσσουν ακόμη κινδύνους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά στην Τουρκία, οι πρόσφατες εξελίξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα, αλλά είναι ακόμα νωρίς
για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην αγορά.

SHARE