ΤΧΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ : Πως θα γίνει κερδοφόρο σε ένα χρόνο το Τ.Τ

ROULETA Τις εκτιμήσεις για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και τον απολογισμό για τα 2,5 χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέθεσε η απερχόμενη διοίκηση. Επισημάνθηκε ότι διασφαλίστηκε η σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών, εξασφαλίστηκε η κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ στις  τράπεζες που κατέληξαν με διάσπαση σε good και bad bank διασφαλίστηκαν περί τα 30 δισ. καταθέσεις και περίπου 11,5 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σε ερώτηση για το εάν και κατά πόσο έχει διασφαλιστεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των ελληνικών τραπεζών, η απάντηση ήταν «είναι ζήτημα ότι ορισμένες τράπεζες ξεκινούν με αρνητική καθαρή θέση. Και αυτό είναι πρόβλημα».

ΓΙΑ ΤΟ Τ.Τ

Αναφορικά με το ΤΤ ειπώθηκε ότι η συμφωνία με τους εργαζομένους προβλέπει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το οποίο θα γίνει άμεσα θα έχει διάρκεια μιας έως δύο εβδομάδων. Στόχος,  η  οικειοθελής αποχώρηση 700 -900 εργαζομένων. Ειπώθηκε επίσης ότι πρέπει να επανατιμολογηθούν  δάνεια  ύψους 1,4 δισ., κυρίως στεγαστικά, τα οποία «λήγουν» και ότι το επιτόκιο 4,83% σε προθεσμιακές καταθέσεις, είναι υπερβολικά υψηλό.

 

Αν όλα αυτά ρυθμιστούν, θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Τράπεζας στην κερδοφορία σε περίπου ένα χρόνο.

SHARE