ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ: Επιμένουν στα αιτήματά τους για παράταση, warrants και CoCos

TRAPEZITESΤιτάνια προσπάθεια καταβάλουν οι διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να καταφέρουν να βελτιώσουν τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης του πιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραπεζίτες έχουν ζητήσει από κυβέρνηση και τρόικα τροποποιήσεις στους όρους με τους οποίους θα διενεργηθεί η ανακεφαλαιοποίηση, επιδιώκοντας να βελτιώσουν τις συνθήκες για τη συμμετοχή των ιδιωτών και, επομένως, την επίτευξη της ελάχιστης συμμετοχής του 10%.

Καταρχάς οι τράπεζες ζητούν χρονική παράταση στην υλοποίηση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται πως το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με το μνημόνιο, προβλέπει την ολοκλήρωση των ΑΜΚ μέχρι το τέλος Απριλίου. Ηδη η Εθνική Τράπεζα, επιαλούμενη την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί πρώτα η συγχώνευση με τη Eurobank, θα ζητήσει από την τρόικα να πραγματοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου του ενιαίου Ομίλου τον Σεπτέμβριο.

Επίσης τα τραπεζικά στελέχη τονίζουν προς όλες τις κατεύθυνσεις πως απαιτούνται βελτιώσεις τόσο στο μέτωπο των warrants όσο και σε αυτό των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους μετόχους να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ και να καλυφθεί η ελάχιστη συμμετοχή του 10%.

Με βάση τους υφιστάμενους όρους ανακεφαλαιοποίησης, οι ιδιώτες που θα συμμετέχουν στις ΑΜΚ θα αποκτήσουν δικαίωμα αγοράς για το σύνολο των μετοχών τις οποίες θα αποκτήσει το ΤΧΣ. Αν, για παράδειγμα, οι ιδιώτες καλύψουν την ελάχιστη συμμετοχή του 10%, θα λάβουν για καθεμία μετοχή εννέα παραστατικούς τίτλους (warrants), που τους επιτρέπει να αποκτήσουν ισάριθμες μετοχές από το ΤΧΣ. Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς θα είναι η τιμή έκδοσης της μετοχής με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% το πρώτο έτος από την έκδοση του τίτλου, 2% για το δεύτερο έτος, 3% για το τρίτο, 4% για το τέταρτο και 5% για το υπόλοιπο διάστημα.

Οι τράπεζες ζητούν να αλλάξουν οι όροι για την τιμή μετατροπής των warrants και συγκεκριμένα να λαμβάνεται ως αφετηρία όχι η τιμή έκδοσης, αλλά μια τιμή έως και 50% χαμηλότερη της τιμής έκδοσης.

Το δεύτερο αίτημα των τραπεζών αφορά στο επιτόκιο των CoCos, το οποίο ξεκινά από 7% και κλιμακώνεται στο 9,5% σε βάθος πενταετίας. Οι τραπεζίτες ζητούν, λοιπόν, το επιτόκιο να περιορισθεί στην περιοχή του 5-6%, καθώς είναι αποτρεπτικό με δεδομένες τις ζημιές που καταγράφουν οι τράπεζες από την άσχημη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κυρίως εξαιτίας της σημαντικής ενίσχυσης των επισφαλειών.

SHARE