ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Νέοι κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια – Οδηγία της ΕΕ

BankΝέους κανόνες για την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα φέρνει Οδηγία της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις τράπεζες και πρόκειται να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, μετά την ψήφισή της από τη Βουλή.

Οπως ανέφερε χθες ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, «η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε μια σειρά από αδυναμίες της Βασιλείας ΙΙ, απαιτώντας υψηλά επίπεδα κρατικής στήριξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Και ακριβώς για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε νέους ρυθμιστικούς κανόνες. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, προβλέπονται ρυθμίσεις και προϋποθέσεις που θα πιστοποιούν και θα εξασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια μιας τράπεζας, με κατώτατο όριο το 80% του ενεργητικού να είναι σε μετρητά, βραχυπρόθεσμα δάνεια, καταθέσεις, τίτλους και λοιπές πιστώσεις που πληρούν τραπεζικά κριτήρια.

Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τις αποδοχές. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερβολική ανάληψη κινδύνου, το πλαίσιο αμοιβών έχει ενισχυθεί περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα μπόνους που λαμβάνουν τα ανώτερα στελέχη. Εισάγονται κανόνες, με στόχο την αύξηση της εποπτείας των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια, τη βελτίωση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές της διαχείρισης κινδύνου.

Βελτιώνεται η διαφάνεια στις δραστηριότητες των τραπεζών, ιδίως όσον αφορά στα κέρδη, στους φόρους και τις επιδοτήσεις σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Και εισάγεται πρόβλεψη για αποθέματα ασφαλείας (buffers).

SHARE