ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-Συντάξεις, ΕΚΑΣ, Ποινολόγιο

 

(UPD) Δόθηκαν και επισήμως στη δημοσιότητα οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τις οποίες κλείνουν οι εκκρεμότητες προς την Τρόικα. Περιέχει ποινές όταν εκτροχιάζονται οι στόχοι, ενώ διευκρινίζονται και κάποια κενά του πολυνομοσχεδίου. Αλλαγές και για τους υπαλλήλους της Βουλής. Oταν χάνονται οι στόχοι του Μνημονίου σε πρώτη φάση θα επιβάλλονται απολύσεις και νέοι φόροι.

Τα βασικά σημεία προβλέπουν:

*Στα 66 η καταβολή του ΕΚΑΣ

*Οι συντάξεις θα καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα, ενώ εξαιρούνται από τις περικοπές δώρων και επιδομάτων συνταξιούχοι με αναπηρία.

*Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και των υπαλλήλων της Βουλής από την 1η Ιανουαρίου 2013 και ισχύουν και για αυτούς οι περικοπές στις συντάξεις.

*Αν επί δύο τρίμηνα δεν εκπληρωθούν οι στόχοι από κάποιο υπουργείο,ΔΕΚΟ και φορέα αυτομάτως τοποθετείται επίτροπος- ο οποίος θα είναι Έλληνας – από το υπουργείο Οικονομικών στο συγκεκριμένο υπουργείο.

Συγκεκριμένα, για τους υπαλλήλους της Βουλής ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των υπουργείων.

Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι διατάξεις της παραγράφου έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους.

Από την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), ενώ επισημαίνεται ότι ενσωματώνονται πλήρως οι σχετικές παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 (ν.3865/2010), ρύθμιση η οποία σύμφωνα με το Δικαστήριο ήταν αντίθετη με τα άρθρα 4,25 και 88 του Συντάγματος.

Εξαιρέσεις από τις μειώσεις στις συντάξεις

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου διευκρινίζεται εξάλλου ότι εξαιρούνται των μειώσεων στις συντάξεις οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου, στους οποίους επίσης, κατ’ εξαίρεση, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που έχει καταργηθεί για τους υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.

Στα 65 το ΕΚΑΣ

Μεταξύ άλλων προβλέπεται επίσης, αύξηση του ορίου ηλικίας για την καταβολή του ΕΚΑΣ, το οποίο θα δίνεται στο εξής με τη συμπλήρωση του 65ου έτους του δικαιούχου.

Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται θέματα ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ ενόψει της διαδικασίας αποκρατικοποίησής τους, περιορίζεται σε 2,5% (από 5%) το ποσοστό των διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου, με τα οποία θα καλύπτονται οι λειτουργικές του δαπάνες και τα υπόλοιπα, δηλαδή το 97,5% των διαθεσίμων, θα μπορούν αν διατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό, και προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Στα θέματα αρμοδιότητος ΥΠΕΚΑ προβλέπεται ακόμη ότι το τέλος υπέρ των ανανεώσιμων πηγών που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, θα επανεξετάζεται δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο), «προκειμένου να εκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έσοδα και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού και να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για την ισοσκέλιση αυτού».

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό του ελλείμματος του λογαριασμού (που ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ τον περασμένο Αύγουστο) στα οποία περιλαμβάνεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μονάδες ανανεώσιμων πηγών, η μείωση των τιμών απορρόφησης της ενέργειας από φωοτοβολταϊκά κ.α., ενώ έχει ήδη αυξηθεί μέσα στη χρονιά και το τέλος ΑΠΕ. Στόχος των μέτρων είναι ο μηδενισμός του ελλείμματος ως το 2014.

 BANKWARS.GR: ΤΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

Από χθες, το bankwars.gr επεσήμαινε ότι:

Ετσι, λοιπόν, στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατατίθενται στη Βουλή (σ.σ. θα καταλάβετε παρακάτω γιατί δε συζητήθηκαν στην ολομέλεια για να πάρουν ψήφο…) κρύβεται όλο το ζουμί όσον αφορά στις ποινές που αυτόματα θα επιβάλλονται στη χώρα, αν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι που προβλέπονται από όσα πρόσφατα ψηφίστηκαν.

Με απλά λόγια, όταν χάνονται οι στόχοι του Μνημονίου σε πρώτη φάση θα επιβάλλονται απολύσεις και νέοι φόροι, ενώ εν συνεχεία θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθούν και περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

-Αν επί δύο τρίμηνα δεν εκπληρωθούν οι στόχοι από κάποιο υπουργείο αυτομάτως τοποθετείται επίτροπος- ο οποίος θα είναι Έλληνας – από το υπουργείο Οικονομικών στο συγκεκριμένο υπουργείο.

– Αν επί δύο επίσης τρίμηνα δεν εκπληρώνονται οι στόχοι στους δήμους αυτομάτως μπαίνουν νέοι φόροι στους πολίτες.

– Αν οι διοικητές ΔΕΚΟ δεν πιάσουν στους στόχους αυτομάτως τους κόβεται ο μισθός.

-Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις θα λαμβάνονται μέτρα.

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εστάλησαν από το υπουργείο Οικονομικών στην τρόικα την Πέμπτη και επιστράφηκαν με διορθώσεις. Σήμερα θα κατατεθούν στη Βουλή προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας να μεταβεί στο κρίσιμο Eurogroup της Τρίτης χωρίς εκκρεμότητες.

 

 

SHARE