ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Κάτω του 5% το ποσοστό συμμετοχής της York Global Finance Offshore

Κάτω από το 5% υποχώρησε το ποσοστό συμμετοχής της York Global Finance Offshore (Luxembourg) στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατόπιν δανεισμού, στις 16 Ιανουαρίου, 9.500.000 μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management  Global Advisors, LLC.

Το ποσοστό της York Global Finance Offshore (Luxembourg) επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υποχώρησε από το 9,3965% πριν τη συναλλαγή, στο 0,7060% μετά τη συναλλαγή.

Ταυτόχρονα η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) απέκτησε χρηματοπιστωτικό μέσο (δικαίωμα επιστροφής των δανεισμένων μετοχών) που μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση των 9.500.000 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,6905%,  εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία (16/1/2018) δανεισμού.

Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.,  που αντιστοιχούν στις μετοχές και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει παραμένει αμετάβλητο, ήτοι ποσοστό 9,3965%.

SHARE