ΤΑΙΠΕΔ: Προκήρυξη για σύμβουλο αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων

aerodromio-parou

Το ΤΑΙΠΕΔ με προκήρυξη του ζητά σύμβουλο για τη σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου για τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα των προς αποκρατικοποίηση 14 αερολιμένων.

Ειδικότερα, τα εν λόγω κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα ενταχθούν στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Ωστόσο, πριν την ένταξή τους το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης για την αξιοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύμβουλος θα αναλάβει την κατάρτιση business plan για κάθε αεροδρόμια, θα αξιολογήσει τις προοπτικές ανάπτυξής τους και βάσει αυτών θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των 23 αεροδρομίων.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι τεχνικοί σύμβουλοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 24 Ιουνίου (17:00).

SHARE